PowerShell 技能连载 - 用 Base64 编解码文本

以下是将文本用 Base64 编码的简单方法:

1
2
3
4
#requires -Version 1

$text = 'Hello World!'
[Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::Unicode.GetBytes($text), 'InsertLineBreaks')

结果字符串看起来大概如下:

SABlAGwAbABvACAAVwBvAHIAbABkACEA

文本编码可以用于简易的混淆文本,或是保护文本防止不小心被错误地格式化。例如 PowerShell.exe 可运行 Base64 编码过的命令。以下是一个例子(请打开您机器的声音):

1
powershell.exe -EncodedCommand ZgBvAHIAKAAkAHgAIAA9ACAAMQAwADAAMAA7ACAAJAB4ACAALQBsAHQAIAAxADIAMAAwADAAOwAgACQAeAArAD0AMQAwADAAMAApACAAewAgAFsAUwB5AHMAdABlAG0ALgBDAG8AbgBzAG8AbABlAF0AOgA6AEIAZQBlAHAAKAAkAHgALAAgADMAMAAwACkAOwAgACIAJAB4ACAASAB6ACIAfQA=

要解码一个 Base64 字符串,您可以使用以下代码。

1
2
3
4
#requires -Version 1

$text = 'SABlAGwAbABvACAAVwBvAHIAbABkACEA'
[Text.Encoding]::Unicode.GetString([Convert]::FromBase64String($text))

您也可以使用这段代码来解码上面那段编码后的命令,看看它做了什么。只需要用编码过的命令替换掉 $test

评论